Uw zorg is onze zorg

Arbozorg is alles wat u doet aan de omstandigheden waaronder uw mensen hun werk verrichten. Hierin bent u aan wettelijke regels gebonden.

Wij ondersteunen en begeleiden u. Uw zorg om aan de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen zien wij als onze zorg. Ons aanbod bestaat uit een aantal deelgebieden.

Verzuimbegeleiding

Men zegt weleens: “Ziekte overkomt je en verzuim is een keuze.” Dit is ten dele waar, vinden wij. Wel is het zo dat je in geval van ziekte of verzuim altijd moet kijken naar wat er nog wel mogelijk is.

Uw houding als werkgever speelt daarin een grote rol. Zo kan het telefoongesprek waarmee iemand zich ziek meldt van invloed zijn op het verloop van het verzuim.

Onze bedrijfsartsen voeren in eerste instantie de ziekteverzuimbegeleiding uit. In geval van langdurig verzuim schakelen we een arbeidsdeskundige in.

Verzuimregistratie

Via onze site kunt u verzuim registreren in uw online medisch dossiers in Medisoft. Handige software waarin alle informatie met betrekking tot uw werknemers bij elkaar staat. Voor u en voor ons. Bijvoorbeeld voor het plannen van re-integratie. Uiteraard voldoet dit systeem aan de privacyregels.

Wet Verbetering Poortwachter

Deze wet is erop gericht langdurig ziekteverzuim terug te dringen. De wet ziet dat als een inspanning van werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Wij vertellen u alles over de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien, leveren u de vereiste documenten en kunnen ook het casemanagement voor u uitvoeren.

RI&E: Risico inventarisatie & –evaluatie

Een Risico inventarisaties & -evaluatie binnen uw bedrijf kunt u zelf doen. Onze veiligheidskundige toetst dit dan achteraf.

Wij kunnen het ook volledig voor u verzorgen, of u erin begeleiden. Zo hebben we bijvoorbeeld formats op basis waarvan u kunt werken.

Een RI&E is bijvoorbeeld nodig voor het kunnen uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek.

Organisatie advies

Hoe houdt u uw mensen op een gezonde manier aan het werk? Onze arbeids- en organisatiedeskundige kijkt met u mee en adviseert u over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

De werknemerstevredenheid vormt onderdeel van het onderzoek. Wat vinden ze zelf? Wij adviseren of trainen u, of gaan periodiek met u in gesprek.

Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.

Bereikbaar:

Maandag t/m donderdag
07:00 - 21:00

Vrijdag
07:00 - 18:00

Zaterdag
08:00 - 12:00

Of vul het contactformulier in:

Contactformulier